همکار فایل

پاورپوینت بررسی معادلات حالت در گازها ومیعانات گازی

عنوان مقاله: پاورپوینت بررسی معادلات حالت در گازها ومیعانات گازی
تعدادصفحات:28
قالب:  پاورپوینت

شرح مختصر:

پیش بینی نمودارهای فازی و تعادل های مایع ـ بخار برای مطالعات مربوط به تولید، فرآوری و انتقال گاز طبیعی بسیار بااهمیت است. این مدل ها نتایجی را ارائه می دهند که خیلی دقیق تر بوده و برون یابی آن ها از روش های گرافیکی خیلی ساده تر می باشند. این روش ها با تکیه بر تحلیل مکانیسم های مقیاس مولکولی، پیش بینی سودمند و مهمی را ارائه می دهند.توسط معادلات حالت ارائه شده، بر مبنای خواص فیزیکی و به ویژه تحلیل نیروهای بین مولکولی می توان مشخصه پیش بینی کننده معادلات را بهبود داد و مقدار اطلاعات آزمایشگاهی مورد نیاز را کاست.

 

فهرست :
علت بررسی معادلات حالت
معادلات حالت، قانون حالت های متناظر
بررسی آثار بین مولکولی بر معادلات حالت
بررسی رفتار حجمی سازنده گازی
ضریب بی مرکزی
معادلات حالت درجه سوم
بررسی ریشه های  معادلات درجه 3
بررسی شماتیک ریشه های معادلات درجه3
تعیین فشار اشباع برای یک معادله درجه سه
انواع معادلات حالت درجه سوم
معادله واندر والس
یافتن ثوابت

خرید