همکار فایل

CNG,LPG,LNG پاورپوینت فراورده هاي

عنوان مقاله:
CNG,LPG,LNG  پاورپوینت فراورده هاي 
تعدادصفحات:34
قالب:  پاورپوینت

شرح مختصر:

رشد سريع  صنعت در چند دهه اخير موجب افزايش مصرف سوخت هاي فسيلي و توليد كربن دي اكسيد شده كه همين امر موجب گرمتر شدن زمين و آب شدن يخ هاي قطبي گرديده است. حال اگر عمل سوختن اين محصولات كامل نباشد علاوه بر  co ,Co2نيز توليد مي شود كه بسيار سمي است.
سوخت هاي پاك نظير گاز طبيعي خواص متفاوتي با نفت و بنزين دارند كه موجب ميشود هنگام احتراق هيدرو كربن نسوخته كمتري توليد كند.
مهمترين موارد مصرف گاز طبيعي شامل مصارف خانگي،تجاري،صنعتي،حمل و نقل،توليد برق ، تزريق در چاه هاي نفت و توليد محصولات پتروشيمي ميباشد.
از جمله فناوري هاي مرتبط با گاز:
LNG (گاز طبيعي مايع شده)و LPG (گاز نفتي مايع)و CNG (گاز طبيعي متراكم)
فهرست :
مقدمه
مصرف گاز طيعي در ايران

انواع فراورده هاي گازي
شرايط نگهدار
مقايسه با ساير سوخت هادرجهان
عرضه و تقاضاي lpg در جهان
مزاياي مصرفlpg
ذخاير گاز طبيعي ايران
معایب مصرف LPG
بازار مصرف :
LPG
مقایسه CNG با سایر سوخت ها
CNG در جهان
برتری های زیست محیطی
مزایای مصرف
معایب مصرف
تاریخچه
عرضه وتقاضایlNg

خرید