همکار فایل

معماری بیزانس

معماری بیزانس  326-565 میلادی
تعداد صفحات: 14
فرمت :ورد (قابل ویرایش)
 

 دستاورد های برجسته تمدن بیزانس عبارت بود از اداره امور دولتی و هنر تزئینی :
دولت و کشوری که یازده قرن دوام آورد، و سانتا سوفیایی که هنوز هم بر جاست. تازمان
یـوستینیانوس دیگر هـنر مشرکانه به پایان رسیده بود و نیمی از آثار آن منهدم یا مـعیوب گشته بود .


خرید