همکار فایل

معماری معاصر ایران

معماری معاصر ایران از نگاه میرمیران 1

تعداد صفحات: 14
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

بررسی تحولات معماری معاصر ایران در دوره‌های مختلف، از نظر چگونگی توجه به معماری گذشته، موضوعی است که سیدهادی میرمیران، بارها در سخنرانی‌ها و نوشته‌های خویش، به آن پرداخته است. به اعتقاد او، معماری معاصر ایران اگرچه در بخش عمده خود، همواره دغدغه تاریخ معماری ایران را داشته و تلاش‌هایی را در جهت برقراری پیوند با معماری گذشته و تداوم آن به عمل آورده است، لیکن توجه معماری ایران به معماری گذشته، بیشتر سطحی و ظاهری بوده و توجه چندان عمیقی به روح کلی معماری گذشته و نیز اصول و مبانی آن و به‌کارگیری این اصول و به ویژه تکامل آن، نداشته است.


دوره اول: از 1300 تا 1320 
دوره دوم: از 1320 تا اواخر دهه 1340
معماری معاصر ایران از نگاه میرمیران 2
دوره چهارم: از 1357 تاکنون 
معماری معاصر-باغ فردوس
مجتمع تجاری تفریحی خلیج فارس

خرید