همکار فایل

معماری تالار یادبود نارا ژاپــن

تالار یادبود سده شهر نارا، نارا- ژاپــن
آراتا ایسوزاکی                           
یک بیضی گون عظیم با محوری  از شمال تا جنوب، طرح یادبود سده شهر نارا را شکل داده است.

دانلود