همکار فایل

معماری خانه های قدیمی ایرانی

معماری خانه های قدیمی ایرانی
تعدادصفحات:11
فرمت word (قابل ویرایش)

از جمله خصوصیات خانه های قدیمی در اصفهان و بیشتر شهرها مساحت زیاد آن است. سبک معماری آنها نیز به این صورت است که از دو قسمت اندرونی و بیرونی بوده است. این خانه ها از قسمت های ذیل تشکیل می شده اند:
۱ سکو
۲ سردر ورودی
۳ در ورودی
۴ هشتی
۵ دالان
۶ ایوان ها
۷ حیاط و اتاقهای اطراف آن
۸حوض
۹ آشپزخانه
۱۰سرویس ها….

در این فایل موارد بالا به طور خارق العاده ای مورد بحث قرار گرفته.

خرید