همکار فایل

تأثیر گرمایش، سرمایش و نور بر فرم ساختمانها در معماری

تأثیر گرمایش، سرمایش و نور بر فرم ساختمانها در معماری

تعدادصفحات:19
فرمت word (قابل ویرایش)

زمانی می­توان به دو خصوصیت اساسی معماری (جنس و شادی) که ویترویوس از خود به جای گذاشت به طور کامل دست یافت، که آنها را جدا از هم در نظر نگرفته و به هم پیوسته بررسی کنیم.

اما به طور کلی یک معمار زمانی می تواند این ادغام خلاقانه را پیاده کند که نه مشغله­ی شکل دهی و نه حل مسأله را در ذهن داشته باشد بلکه زمانی بتواند یک ساختمان را به عنوان کلیتی یکپارچه در نظر بگیرد.

جان موریس دیکسون – سردبیر معماری رو به رشد سال 1990
همه­ی پروژه های طراحی می بایست محیط را طوری اشغال کنند که نیاز به سوخت فسیلی را تا حد زیادی کاهش و یا به طور کلی حذف کند.
الزامی 2010،ادوارد مازریا،AIA، بنیان گذار معماری 2030

خرید