همکار فایل

داده کاوی (گرایش کامپیوتر)

داده کاوی
رشته مهندسی(کامپیوتر، ای تی، نرم افزار و.....)کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد.
پروژه 
در 86 صفحه وورد قابل ویرایش
کاملترین و ارزان ترین پروژه در زمینه داده کاوی که در 4 فصل می باشد.
وقسمت ها و بخش ها بصورت کامل و به تفکیک توضیح داده شده.

فصل اول: مفاهیم داده کاوی
فصل دوم: کاربرد های داده کاوی 
فصل سوم: کاربرد نرم افزار olap در داده کاوی
فصل چهارم:
بررسی موردی 1- وب کاوی
بررسی موردی 2- داده کاوی در شهر الکترونیک

خرید