همکار فایل

پروژه ترموستات

پروژه ترموستات

تعداد صفحات: 72
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

برای درک بهتر کاربردها و موارد استفاده از ترموستات باید بدانیم که کربن و آب دو فرآورده ی مهم اشتعال درونی  هستند که در روغن موتور اتومبیل انباشته می شوند.متاسفانه این دو فرآورده با روغن موتور ترکیب شده و تشکیل لای و رسوب می دهند. این رسوبات در موتور باعث زنگ زدگی رینگهای پیستون ، سوپاپ های هدایتگر و میزان کننده های ضربه های هیدرولیکی و همچنین سبب بسته شدن صفحه های پمپ روغن و دیگر گذرگاههای روغنکاری در موتور می-شوند ، البته انسداد سوراخهایی که روغن را از سرسیلندر و بلوک موتور به کارتر میبرند زیاد قابل توجه نیست . بنابراین در هر مسیر کوتاهی ممکن است که موتور به دلیل انباشتگی رسوبات به دلیل استفاده از ترموستات غیر موثر خراب شود.

"فهرست مطالب "
مقدمه
مکان جایگیری ترموستات
سوپاپ ترموستات (Thermostat Valve) و اهمیت آن.
ترموستات های با ظرفیت انتقال جریان بالا
سوپاپ فرعی ترموستات
کاربرد میله ی لغزنده (Jiggle Pin) در ترموستات.
درجه بندی ترموستات
انواع ترموستات
ترموستات فانوسی
ترموستات دو فلزه
ترموستات ساچمه ای
ترموستات و کامپیوتر.
هوزینگ ترموستات.
واشرآببندی ترموستات
خرابی ترموستات
کنترل ترموستات
نحوه ی آزمایش کردن ترموستات
نحوه ی برداشتن و نصب کردن تروستات
انتخاب ترموستات مناسب

خرید