همکار فایل

دانلود پاورپوینت مفاهیم اصول سرپرستی

عنوان: دانلود پاورپوینت مفاهیم اصول سرپرستی

دسته: مدیریت (مدیریت منابع انسانی)
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 37 اسلاید
دسته: مدیریت (اصول سرپرستی- اصول مدیریت- مبانی سازمان و مدیریت)

این فایل درحجم 37 اسلاید در  زمینه "مفاهیم اصول سرپرستی "  بوده که می تواند به عنوان کار ارائه کلاسی(سمینار- کنفرانس) برای درسهای اصول سرپرستی- اصول مدیریت و مبانی سازمان و مدیریت در رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
تعريف مديريت
مدیر کیست؟
سرپرستي
مفهوم سرپرستي supervision
تعریف سازمان
تعریف مدیریت: (وظایف مدیریت)
مدیریت علم است یا هنر؟
اهمیت مدیریت درسازمانها
نقش های مختلف سرپرست
سطوح مدیریت
مدیریت عالی
مدیریت میانی
مدیریت عملیاتی و سرپرستی
جايگاه سازماني سرپرستی
انواع مهارتها درسازمان
مهارت ادرا کی
مهارتهای تصمیم گیری
مهارت انسانی
مهارت فنی
انواع مهارتهای لازم در رابطه با سطوح مدیریت
تقسیم بندی مدیران از نظر سطح سازمانی
مهارتهاي مورد نياز سرپرستي
مسئولیتهای سرپرست
ويژگيهاي يك سرپرست موفق
مكاتب مديريت
نظريه كلاسيك
مديريت اداري و مديريت بوروكراسي
نظريه نئو كلاسيك يا روابط انساني (نظريه التون ميو)
نظريه هاي جديد
نظريه كمي
نظريه سيستمي
نظريه اقتضايي

خرید