همکار فایل

کارآموزی و پروژه یک نمونه پالایشگاه گاز

کارآموزی و پروژه یک نمونه پالایشگاه گاز

در قالب docx
در 40 صفحه

واحدهاي پالایشگاه شامل واحد 100 ، تأسیسات سر چاه­ها و خطوط جمع آوری، واحد 200 واحد تفکیک کننده های ورودي، واحد 400 واحد تنظيم نقطه شبنم، واحد 500 سیکل تبريد، واحد 600 واحد بازيافت گلايكول، واحد 700 واحد تثبيت مايعات گاز، واحد 810 واحد آب آشاميدنيومصرفي، واحد 820 واحد هواي فشرده، واحد 830 واحد گاز سوخت، واحد 840 واحد برج و حوضچه های سوزان، واحد 860 واحد آب آتش نشاني، واحد 900 واحد توليد برق (نيروگاه) و واحد 1000 واحد شيرين سازي گازهاي ترش، گاز مایع  خروجي از واحد 700، پکیج نیتروژن و پکیج آب شیرین­کن[1]می­باشد.

     علاوه بر واحدهای ذکر شده که روند اصلی پالایش گاز هستند، واحدهای دیگری هم در این پالایشگاه به منظور پشتیبانی از عملیات در حال اجرا و ایجاد شرایط بهینه کاری مشغول می­باشند. این واحدها شامل اتاق کنترل و واحد تعمیرات می­شود.

خرید