همکار فایل

اصول اجرای سيستم های سازه ای ساختمانهای بلند

کتاب اصول اجرای سيستم های سازه ای ساختمانهای بلند


 در 85 صفحه-docx

همانطور كه دست اندر كاران امر ساخت و ساز كمابيش مطلعند، پس از پيروزي انقلاب تا اوايل دهه 70 بلند مرتبه سازي در كشور متوقف شد و حدودا از اواخر سال 1369 بود كه اين روند از سرگرفته شد و اين از سرگيري عمدتا به خاطر سرمايه هاي مالي سرگردان داخلي و خارجي بود كه با يك حركت آزاد و البته تند خود به بازار ساخت و ساز بلند مرتبه (برج سازي) فرصت تامل و تحليل را از كارشناسان امر سلب كرد و مصرف كننده هاي برج ها را دنباله رو خود ساخت!

دلايل عمده گرايش به ساخت وسازهاي بلند عبارتند از

    كاهش ذخاير زمين.
    استفاده نسبتا آسان از فولاد و تسريع در امر ساخت وساز و نيز پيشرفت فنون ساختمان سازي در عصر حاضر.
    تمركز خدمات در نواحي مركزي شهرها.
    كاهش هزينه احداث ساختمان (قيمت زمين، قيمت تمام شده ساخت مجتمع نسبت به ساخت جداگانه واحدها ...).
    كاهش هزينه براي مصرف كننده و.

خرید