همکار فایل

پرسشنامه هوش هیجانی بارآن EQ-i

پرسشنامه هوش هیجانی بارآن EQ-i

تعدادصفحات:5
فرمت word (قابل ویرایش)
تعداد سوالات : 90

نسخه نهایی پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (EQ-i) که معادل انگلیسی آن Emotional Quotient Inventory است در سال ۲۰۰۲ ارائه شد. این پرسشنامه دارای ۱۳۳ سوال است که در ایران نسخه ۹۰ ماده‌ای از آن تهیه شده و ضریب همسانی درونی آن مناسب گزارش شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ زیرمقیاس است که در ۵ حیطه کلی قرار می‌گیرند

خرید