همکار فایل

مقاله بحران مالي آمريكا و پيامدهاي آن بر اقتصاد ايران

مقاله بحران مالي آمريكا و پيامدهاي آن بر اقتصاد ايران در سال 2014

تعدادصفحات:14
فرمت word (قابل ویرایش)

 چند درس قابل‌توجه از حوادث اخیر

یکی از درس‌های رخداد‌های اخیر این است که شرایط اقتصادی بسیاری از اقتصاد‌های نوظهور و بسیاری از کشور‌های دیگر نیز تحت‌تاثیر فعالیت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا قرار دارد و این امر یک بار دیگر تاثیر سیاست‌های اقتصادی پولی آمریکا را بر اقتصاد سایر کشور‌ها نشان می‌دهد. چنان‌که بحران مالی 2008 نیز باعث شد بحران مالی آمریکا به بسیاری از کشور‌ها سرایت کند و واسطه این سرایت نیز جریان‌هاي مالی است که بعضا در معرض دید نیستند.

خرید