همکار فایل

مقاله اهمیت و آثار معاد باوری

مقاله اهمیت و آثار معاد باوری

تعدادصفحات:12
فرمت word (قابل ویرایش)

خداوند در آیه 16 سوره لقمان می فرماید ای فرزندم اگر چیزی به اندازه سنگینی یک دانه خردل در دل سنگی یا در گوشه ای از اسمان ها و زمین باشد خداوند آن را حاضر می سازد و حساب آن را دارد .
 خداوند دقیق و آگاه است
تلاوت ایه 16
دومین برنامه از برنامه تربیتی لقمان با معرفی و شناساندن خدا و احاطه وی بر سراسر جهان هستی آغاز می گردد و می گوید او بر تمام جهان مسلط است و هیچ چیز هر قدر هم جزئی و کوچک باشد از نظر او مخفی ونهان نیست .
لقمان با یاد آوری و یا تعلیم این قسمت از صفت خدا هدف تربیتی دارد و آن این است که ما در برابر یک چنین خدای آگاه از تمام امور قرار گرفته ایم .

خرید