همکار فایل

پاورپوینت اهمیت قارچ ها

پاورپوینت اهمیت قارچ ها

پاورپوینت (قابل ویرایش)
تعداد اسلاید:25

قارچ‌ها به علت قدرت رویش فراوان ورشد در حرارت‌های مختلف و توانایی زیسـتن در ph متغیر از9.3 - 2.8 و سیسـتم آنزیمـی متـفاوت کـه دارند برای بشر و دیگر موجودات زنده هم مفیـد و هم در بعضـی مواقـع مضر می‌باشند.   

خرید