همکار فایل

مقاله الگوریتم شبکه Capacity

مقاله الگوریتم شبکه Capacity

تعدادصفحات:7
فرمت word (قابل ویرایش)

الگوریتم

شبکه جریان  داده شده که دارای ظرفیت (به انگلیسی: capacity) از گره u تا گره v است که به صورت  داده شده، دارای منبع (به انگلیسی: s (source و چاهک (به انگلیسی: t (sink است. می‌خواهیم بیشترین میزان جریان را که می‌شود درون شبکه از s به t فرستاد را بیابیم. دو نوع عملیات روی گره‌ها انجام می‌شود: push و relabel. به طور کلی داریم:

خرید