همکار فایل

ارزیابی چند مقیاسی کیفیت خدمات دولت الکترونیک کامل

ارزیابی چند مقیاسی کیفیت خدمات دولت الکترونیک کامل

تعدادصفحات:16
فرمت word (قابل ویرایش)

چکیده:

عنصر کلیدی برای تکامل تدریجی خدمات دولتی از طریق اینترنت، توسعه و افزایش سایت هایی است که به نحو بهتری نیازهای شهروندان را پاسخ می دهد. برای ارائه ی کیفیت خدمات بهتر، ابتدا باید بدانیم که شهروندان خدمات آنلاین را چگونه درک و ارزیابی می کنند. ارزیابی شهروند بر اساس تعریف کیفیت، شناخت ابعاد اساسی، و درک سنجش های خدمات دولت الکترونیک ایجاد می شود. در این مقاله، یک مدل کیفیت خدمات برای دولت الکترونیک شناسایی می شود و سپس یک مقیاس چند آیتمی برای اندازه گیری کیفیت خدمات سایت های دولتی که شهروندان برای جستجوی خدمات و اطلاعات به آن ها مراجعه می کنند، توسعه، تصحیح، تأیید و آزمون می شود.

خرید