همکار فایل

ارتباط مدیریت منابع انسانی با علم اخلاق نسخه کامل (word)

مقاله ارتباط مدیریت منابع انسانی با علم اخلاق نسخه کامل

تعدادصفحات:14
فرمت word (قابل ویرایش)

مدیریت منابع انسانی :
منظور از مدیریت منابع انسانی سیاست‌ها و اقداماتی است که با فعالیت‌ کارکنان بستگی دارد، اگر بخواهیم تعریفی را ارائه کنیم میتوان بدین صورت بیان کرد :
"مدیریت منابع انسانی عبارت است از فرایند کار کردن با افراد، بطوری که این افراد و سازمانشان به توانمندی کاملی دست یابند. " 
از این تعریف میتوان برداشت نمود که فلسفه مدیریت منابع انسانی استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است و در حقیقت ارتباط مستقیمی با افراد سازمان دارد، و برای اینکه سازمان به اهداف سازمانیش دست یابد نیاز هست تا ارتباط سالم و تاثیرگذاری بین مدیریت منابع انسانی و افراد سازمان برقرار شود و یکی از لازمه های این ارتباط رعایت اصول اخلاقی از سوی مدیران و افراد سازمان میباشد.  


فهرست مطالب
چکیده
مدیریت منابع انسانی
نقش اخلاق در مدیریت منابع انسانی
نقش اخلاق از دیدگاه اسلام در مدیریت منابع انسانی
نقش اخلاق از دیدگاه متفکران غربی در مدیریت منابع انسانی
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

خرید