همکار فایل

پاورپوینت فناوری اطلاعات کتابخانه

پاورپوینت فناوری اطلاعات کتابخانه ۳۵ اسلاید

به منظور توسعه ي اقتصاد ملي براي رقابت خارجي و گسترش تجارت بين المللي، WTO توافقنامه اي بين المللي به نام GATS (توافقنامه ي عمومي تجارت خدمات) را پذيرفت. شرايط قرارداد GATS نيازمند كاربرد معاملات ملي براي شركت هاي تجارتي خارجي مي باشد كه خدمات آنها را در كشور پيشنهاد مي دهد.


خرید