همکار فایل

مقاله آبیاری و انواع آن در زراعت

مقاله آبیاری و انواع آن در زراعت

تعدادصفحات:15
فرمت word (قابل ویرایش)

آبیاری و انواع آن در زراعت

آبیاری از نظر علمی تعابیر مختلفی دارد اما به معنای واقعی کلمه ، پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک برای استفاده گیاه و تولید محصول می‌باشد. هر چند فقط 15 درصد از زمینهای کشاورزی دنیا تحت آبیاری قرار دارند و 85 درصد بقیه به صورت دیم و بدون آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرند اما نیمی از تولیدات کشاورزی و غذای مردم جهان از همین زمینهای آبی حاصل می‌شود.

خرید