همکار فایل

بازی دوز

پروژه بازی دوز با ویژوال بیسیک

در این بازی شما فقط 5 ثانیه فرصت دارید تا به هر حمله حریف پاسخ دهید
فایل پیوست جامع و با زیرشاخه است

خرید