همکار فایل

جوشکاری

فایل در قالب ورد می باشد.
برای تحقیق در زمینه ی آشنایی با جوشکاری کاربرد دارد.

تعدادصفحات:14
فرمت word (قابل ویرایش)

جوشكاري خشك

در روش جوشكاري مرطوب، عمليات جوشكاري در زير آب اجرا شده و مستقيماً با محيط مرطوب سرو كار دارد. اثرات منفي جوشکاري مرطوب عبارتنداز ترک خوردگي هيدروژني، افت شديد دما که باعث تغييرات ساختاري و متالورژيکي مي شود و همچنين اکسيژن با عناصر آلياژي ترکيب مي شود و اکسيد اين آلياژها در آب حل مي شوند

خرید