همکار فایل

پاورپوینت چرخ دندها و انواع انها

پاورپوینت چرخ دندها

اسلاید:28 اسلاید
فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

چرخدنده‌ها در بسیاری از وسایل مکانِیکی استفاده می‌شوند.  آن‌ها کارهای متفاوت بسیاری انجام می‌دهند ولی مهمترین آن کاهش دنده در تجهیزات موتوری است.  این نقشی کلیدی است زیرا اغلب یک موتور کوچک چرخان با سرعت زیاد می‌تواند قدرت کافی برای وسیله را تولید کند ولی قادر به تولید گشتاور کافی نیست

خرید