همکار فایل

پاورپوینت بازاریابی بین المللی (رشته حسابداری و مدیریت)پیام نور

بازاریابی بین المللی
تعداداسلاید:294
فرمت پاورپوینت(قابل ویرایش)

كليات بازاريابي بين‌المللي
فصل اول
 محيط فرهنگي در بازاريابي بين المللي
فصل دوم
 محيط سياسي و قانوني در بازاريابي بين‌المللي
فصل چهارم
 تحقيقات بازاريابي بين‌المللي
فصل پنجم
 استراتژي‌هاي ورود به بازارهاي جهاني در بازاريابي بين‌المللي
فصل ششم
 سياست هاي توليد در بازاريابي بين المللي
فصل هفتم
 کانال هاي توزيع در بازاريابي بين المللي
فصل هشتم
 تبليغات در بازاريابي بين المللي
فصل نهم
 قيمت گذاري در بازارهاي بين المللي
فصل دهم

خرید