همکار فایل

پاورپوینت مدیریت مالی2 (رشته مدیریت و حسابداری)

مديريت مالي 2
تعداداسلاید:616
فرمت پاورپوینت(قابل ویرایش)

رشته هاي حسابداري و مديريت
جایگاه درس
اين درس در نيمسال ششم و بعد از گذراندن درس مديريت مالي 1 بايستي خوانده شود

خرید