همکار فایل

پاورپوینت سیستم هزینه یابی (رشته حسابداری)

سيستم‌هاي هزينه‌يابي
تعداداسلاید:100
فرمت پاورپوینت(قابل ویرایش)

برخي از توليد کنندگان قبل از سفارش مشتري توليد نمي‌کنند.
اين محصولات داراي ويژگي‌هاي خاص خود هستند.
يا ممکن است آنها فضاي کافي و يا پول کافي براي انبار کردن نداشته باشند.
و يا در نظر داشته باشند امکانات را به نحو بهينه استفاده کنند و از رکود آنها جلوگيري نمايند.

خرید