همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی کافی نت

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
كافـي‌نت
تعدادصفحات:14
فرمتword(قابل ویرایش)

با ظرفيت 6 دستگاه رايانه متصل به شبكه 
موضوع طرح : كافي نت
ظرفيت طرح : شش دستگاه رايانه متصل به شبكه
محل اجراي طرح :  قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور
سرمايه گذاري كـل: 3/169 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 19/3ميليون ريال
سهم تسهيلات: 150 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: سي و يك ماه
اشتغالزايي :7نفر

خرید