همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی تولید چیپس سیب زمینی

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
موضوع طرح:توليـد چيپس سيب‌زميني

تعدادصفحات:19
فرمتword(قابل ویرایش)

با ظرفيت 500 تن در سال
ظرفيت : 500 تن در سال
سرمايه گذاري كـل: 1929 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 199 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1730 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: ده ماه
ميزان اشتغالزايي : چهارده نفر

خرید