همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی فراوری و بسته بندی سبزیجات

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
فرآوري‌ وبسته‌بندي سبزيجات تازه و خردشده

تعدادصفحات:18
فرمت:word(قابل ویرایش)

با ظرفيت بسته بندي 1700 تن 
انواع سبزي تازه و خرد شده در سال
موضوع طرح : فرآوري و بسته بندي انواع سبزي تازه و خرد شده
ظرفيت : 1700 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور 
سرمايه گذاري كـل: 1123  ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 123 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1000 ميليون ريال
ميزان اشتغالزايي : سـي نفـر 
دورة بازگشـت سـرمايه: هجـده ماه

خرید