همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی تولیدشکلات و تافی

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليـد تافي و شكـلات

تعدادصفحات:18
فرمت:word(قابل ویرایش)

با ظرفيت 600 تن در سال
موضوص طرح:تولید شكلات و تافي 
ظرفيت : 600 تن در سال
سرمايه گذاري كـل: 8/1488 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 8/158 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1330 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: هجده ماه
ميزان اشتغالزايي : هجده نفر

خرید