همکار فایل

یک پروتکل مسیریابی برای شبکه های مش بی سیم چند کاناله

XCHARM: یک پروتکل مسیریابی برای شبکه های مش بی سیم چند کاناله
XCHARM: A routing protocol for multi-channel wireless mesh networks

تعداد صفحات ترجمه شده : 24 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :13 صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

چکیده

تجربیات عملی اخیرنشان داده اند که محوشدگی چند مسیری لایه فیزیکی و مداخلات کانال مشترک،عوامل تاثیر گذار اصلی تحویل بسته درمیان روترهای مش (MRs)در شبکه های مش بی سیم هستند. به علاوه، در یک محیط چند کاناله، همپوشانی طیفی قدرتی قابل توجهی در میان کانال هایی که توسط MR ها به کار می روند وجود دارد که منجر به تداخل کانال های نزدیک به هم می شود. در این مقاله یک پروتکل مسیریابی cross-layer چند کاناله و با چند موج رادیویی به نام XCHARM معرفی می شود که بخش اصلی آن گزینش هاپ بعدی،کانال بعدی و نرخ انتقال برمبنای میزانتداخل و محو شدگی است. ویژگی های اصلی این پروتکل به صورت زیر است: (الف) روترها برمبنای دردسترس بودن کانال هایی که از نرخ های داده بالا حمایت می کنند، نمایش سطوح تداخل قابل قبول و قابلیت بازیابی دربرابر گمشدگی های مربوط به محوشدگی  انتخاب می شوند، (ب)میزان تاخیر مسیر برای روترهای کاندید، از قبل محاسبه تحلیلی شده است و خطاهای ناشی از کانال، رقابت در لایه پیوند داده، کد های تصحیح خطای روبه جلو (FEC)، و نرخ های داده مجاز بر روی کانال های برگزیده را محاسبه می کند، (ج) عملیات تعمیر و نگهداری مسیر از طریق تلاش برای شناسایی و تصحیح نقطه خرابی قبل از انجام یک عمل بازیابی سراسری صورت می گیرد. یک سنجش عملکرد گسترده بر روی شبکه، لینک و لایه های فیزیکی، مزایای بکارگیری راه حل مسیریابی cross-layer ما برای شبکه های مش بی سیم را نمایان می سازد.

خرید