همکار فایل

طرح توجیهی وکارافرینی تولید وچاپ عکس فیلمبرداری

طرح توجیهی وکارافرینی تولید وچاپ عکس فیلمبرداری
تعدادصفحات:13
فرمتword(قابل ویرایش)

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
چاپ و توليد عكس‌هاي رنگي و سياه‌وسفيد
با ظرفيت 76500 قطعه در سال
موضوع طرح : چاپ و توليد عكس هاي رنگي و سياه و سفيد
ظرفيت : 76500 قطعه در سال
سرمايه گذاري كـل: 758 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 78 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 680 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 22 ماه
اشتغالزايي :11 نفر

خرید