همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی بسته بندی نمک

طرح توجیهی و کارافرینی بسته بندی نمک
تعداد صفحه:18
فرمت word(قابل ویرایش)

وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه
طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي
توليـد و بسته بندي نمـك يددار 
با ظرفيت چهارهزارتن درسال
موضوع طرح : توليد و بسته بندي نمك يددار 
ظرفيت : 4000 تن در سال
محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور 
سرمايه گذاري كـل: 2/1725 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 2/175 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1550 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 18 ماه
اشتغالزايي : هفت نفر

خرید