همکار فایل

کارآموزی امور مشترکین برق

کارآموزی امور مشترکین برق
تعداد صفحات: 44
فرمت : ورد (قایل ویرایش)


مقدمه:
در ابتدای صنعت برق نیروگاههای کوچک دیزلی و سوختی پاسخگوی مصرف کنندگان بود، اما در حال حاضر دیگر به علت استفاده روزافزون از صنعت برق و رشد مصرف رفته رفته نیروگاههای دیزلی جای خود را به نیروگاههای بخار (سیکل ترکیبی) و آبی و انرژی هسته ای و غیره می دهند تا جائیکه امروزه تلاش براین است به جهت رعایت مسائل زیست محیطی و پاکیزگی حوزه های کاری استفاده بیشتر از انرژی هسته ای، از انرژی گرمایی زمین هم برای تولید انرژی الکتریکی استفاده شود.


من به همراه سه کارآموز دیگر (یکی از آنها مقطع کارشناسی و دو تای دیگر مقطع کاردانی) در قسمت بهره
برداری مشغول جمع آوری اطلاعات در زمینه پست های توزیع(هوایی-زمینی) بودیم.

اداره بهره برداري                                       
اداره بهره برداري وظيفه رفع معايب شبکه هاي هوايي و زميني، فشار ضعيف و متوسط هوايي و پستهاي زميني ، بالانس خطوط نظير رفع افت ولتاژ و ... را دارد.
يک بهره بردار بايد قبل از هر چيز شبکه تحت مسئوليت خود را کاملا شناسايي نمايد و از جمله محلهاي قرار گيري ترانس ها ، طول خطوط ، کليدها ، نقاط کور و مناطقي که احتمال وجود حادثه يا افت ولتاژ به جهت انجام عمليات مانور ممکن است بوجود آيد ، آگاهي کامل داشته باشد.فهرست مطالب:
فصل اول
آشنایی با امور برق شهرستان اسفراین
اداره بهره برداری                                       
وضعیت سرویس دهی به مشترکین در موقع بروز اتفاقات و خاموشیها

فصل دوم
آشنایی با شبکه های توزیع
۱-۲- شبکه باز (شعاعی)
۲-۲- شبکه های از دو سو تغذیه
۳-۲- شبکه های توزیع هوایی و زمینی؛ محاسن و معایب هر کدام
۵-۲- استاندارد سیستم زمین در شبکه های توزیع
۸-۲- حریم خطوط هوایی شبکه های توزیع
سیستم توزیع زمینی
روش نصب کابل در داخل خاک

فصل سوم
گزارش فعالیتهای انجام گرفته و یادگیری اطلاعات در این دوره
۱-۳- شبکه فشار ضعیف:
۴-۳-  تجهیزات کلید زنی
۱-۵-۳- انواع مهار
۶-۳- فعالیتهای انجام شده با گروه ۲۰kv
محل احداث پست های هوایی

خرید