همکار فایل

پاورپوینت اصول طراحی کامپایلر(رشته کامپیوتر)

پاورپوینت اصول طراحی کامپایلر
تعداد اسلاید:247
فرمت پاورپوینت(قابل ویرایش)

عنوان منبع: کامپايلرها
مترجم: دلداري
انتشارات: باغاني (خراسان)
منبع اصلي:
Compilers:
Principles, Techniques, and Tools
اهداف رفتاري:
دانشجو پس  از مطالعه اين فصل با مفاهيم زير آشنا خواهد شد:
برنامه هاي تحليل کننده
آشنايي با بخش تحليل و بخش سنتز کامپايلر
ابزارهای ساخت کامپايلر

خرید