همکار فایل

گزارش کار آموزی رایانه و فن آوری اطلاعات

گزارش کار آموزی اجرای کارهای سخت افزاری و شبکه
دانشکده برق و  رایانه و فن آوری اطلاعات گروه کامپیوتر
تعداد صفحات: 53
فرمت :ورد (قابل ویرایش)


 

چکیده گزارش:
من یک شبکه را با برنامه word  پیاده سازی  کردم. سپس قسمتهای مختلف این طرح را معرفی کردم.
شبکه تعدادی از سیستمهای متصل به هم است که سرویسها و منابع خود را به اشتراک گذاشته و از طریق خط ارتباطی اشتراکی با هم مرتبط هستند. >> پس یک شبکه به دو یا چند سیستم مجزا و چیزهایی برای به اشتراک گذاشتن داده‌ها نیاز دارد. سیستم‌های مجزا از طریق مسیر فیزیکی که محیط انتقال نام دارد به هم متصل می‌شوند. تمام سیستم‌های روی مسیر فیزیکی باید از قوانین مخابراتی مشترک برای دریافت و ارسال اطلاعات استفاده کنند. این قوانین پروتکل نام دارند .

– در ساده‌ترین حالت یک شبکه کامپیوتری از دو یا چند کامپیوتر تشکیل شده است که اطلاعات را روی محیط انتقال مشترک به اشتراک می‌گذارند.


فهرست:

چکید ه
 معر فی مختصر   محل   کار  آموزی
 شر حی  بر  فعا لیت های  انجام  گر فته  در  طی دوره کار  آموزی
امنیت   شبکه ها ی   کامپیوتر ی
کار برد   فایر وال   آشناشو یم
آشنا یی   با  نکاتتجربی هنگام   انتخاب   رمز   عبور
آشنا یی   با   اصول مهم  مبا حث امنیتی
راه حل   امنیتیمشکل   آفر ین در ویندوز  ایکس  پی
امنیت شبکه  های کامپیوتر ی
امنیت شبکه چیست ؟
امنیت اینترنتی
خلا صه  اطلاعات  کار  آموزی

خرید