همکار فایل

پاورپوینت کتاب اندیشه اسلامی1

انديشه اسلامي 1    
تعداد اسلاید:204
فرمت پاورپوینت(قابل ویرایش)

گروه معارف اسلامي دانشگاه پيام نور  
اهداف رفتاري آشنايي با:
1- انسان و ايمان                
2- ايمان                           
3- مبدا                             
4- صفات خدا                    
5- مسئله شر
6- توحيد و عبادت
7- معاد
 8- مرگ
9-بهشت و جهنم

خرید