همکار فایل

پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی(رشته مدیریت)پیام نور

تعداد اسلاید:266
فرمت پاورپوینت(قابل ویرایش)
عنوان درس:
 تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی 
مؤلف:
سید مهدی  الوانی   
تعداد واحد :3
   نوع واحد :نظری
 پیش نیاز : مبانی سازمان و مدیریت و رفتار سازمانی 
اهداف کلی
 1- آگاهی از فرآيندهای مختلف خط مشی گذاری  عمومی   
2ـ آشنایی  با مشكلات و مسايلی كه در راه وضع واجرای خط مشی گذاری عمومی پديد می‌آید. 
3 ـ شناخت تنگناها و موارد ارزشی خط مشی گذاری عمومی

خرید