همکار فایل

پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت (رشته مدیریت)پیام نور

پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت(رشته مدیریت)پیام نور
تعداد اسلاید:241
فرمت پاورپوینت(قابل ویرایش)
مبانی سازمان و مدیریت
تالیف:طاهره فیضی

دراين درس ضمن بيان تعريـف سازمـان و مديريــت و وظائف و نقش هاو مهارتهاي مديران به بيان نظريه هايتاريخي مديريت ( كلاسيك ها ـ نئوكلاسيك ها و نظريــه سيستـم و  استثنائي ) پرداختــه خواهـد شد. و وظائـف تصميم گيري ـ  برنامه ريـزي ـ سازماندهي هدايـــت ورهبري و انگيـزش و ارتبــاطات و كنتــرل و خلاقيـــت پرداخته خواهد شد .

خرید