همکار فایل

امنیت، طراحی و محتوا سایت بر اعتماد مصرف کننده در تجارت

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی

نقش فاکتورهای امنیت، طراحی و محتوا برروی اعتماد مصرف کننده در تجارت سیار

2015 - The role of Security, Design and Content factors on customer trust in mobile commerce


تعداد صفحات ترجمه شده : 37 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :13 صفحه  (ورد)
دانلود متن انگلیسی

ترجمه قسمتی از متن:

اهداف و اقدامات دخیل:
تعیین مهمترین عوامل در اعتماد مصرف کننده در تجارت سیار و بیان میزان اهمیت واقعیِ آنها امری قاطع هستند. این به شرکت ها در تمرکز برروی عوامل کیفیت و المان هایی که بیشترین اهمیت در تعیین بهترین و مناسب ترین رویه برای بهبود وب سایت با کیفیت عالی و اثربخشی برای تجارت سیار، کمک می کند. دراین رابطه، در این تحقیق، ارزیابیِ اهمیت نسبیِ فاکتورهای موثر در ارزیابیِ وب سایت های تجارت سیار به عنوان یک مسئله تصمیم گیری چندمعیاره درنظر گرفته شده است. سوالاتی که در این تحقیق پیش می آید این است : (a) عوامل مهمی که برروی اعتماد مشتری در وب سایت تجارت سیار تاثیر می گذارد چیست ؟ (b)از نقطه نظرِ متخصصین، کدام مدلِ تصمیم گیری چندمعیاره ای (MCDM) برای وزندهی و اولویت بندیِ عوامل در انتخاب وب سایت مناسب برای تجارت سیار، مناسب است ؟ و (c) میزان حقیقیِ اهمیت عوامل اعتماددر وب سایت تجارت سیار از دیدگاه مصرف کنندگان چطور معلوم می شود

کلمات کلیدی: فرایند تحلیل شبکه| منطق فازی | وب سایت های تجارت سیار | اعتماد | تصمیم گیری | خوشه بندی k-means

خرید