همکار فایل

گزارش کار آموزی حسابداری موسسه آموزش عالی

گزارش کار آموزی موسسه آموزش عالی
تعداد صفحات: 20
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

کلیات
حسابداری موسسه آموزش عالی سوره از نوع خدماتی می باشد.
هردوره مالی از اول مهریک سال آغاز و به سی ویکم شهریور سال بعد ختم میشود.
نرم افزارمورد  استفاده دراین موسسه یک نرم افزار با سیستم یک پارچه می باشد.
که دارای قسمتهای مختلفی از قبیل حسابداری مالی،حقوق ودستمزد،خزانه داری،اموال وانبار است که تماما” به قسمت مالی دانشجویی متصل هستند.
کلیه سیستم هاجهت صدور سند به قسمت مالی ختم می شوند.

دانلود فهرست مطالب گزارش کاراموزی:

خرید