همکار فایل

گزارش کاراموزی حسابداری در شرکت کامپیوتری

گزارش کاراموزی حسابداری در شرکت کامپیوتری
تعداد صفحات: 27
فرمت :ورد (قابل ویرایش)


وظایف انجام شده در شرکت کامپیوتری به شرح زیر می باشد.
۱- آشنایی با نحوه کار در شرکت
۲- آشنایی با نحوه حسابداری

گزارش کار کارآموز
هر صورت وضعیت یا تنخواه گردان و یا غیره ابتدا باید توسط حسابدار بررسی شود و در صورت نبود اشکال توسط مسئول اعتبارات ردیف اعتباری آن دربرگه درخواست زده می شود و سپس سند آن زده می شود و کسی که اسناد را تنظیم می کند باید آن را امضاء کند و بعد از آن توسط دایره ممیزی کنترل می شود و در صورت نداشتن هیچ مشکلی به مسئول صدور چک برای چک کشیدن داده می شود و بعد از آن به دفتر شهردار برده می شود که امضاء شود و بعد از آن اسناد و مدارک را اسکن و مدرک می کنیم .فصل اول :
آشنایی کلی با مکان کارآموزی
فصل دوم :
ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی
فصل سوم
آزمون آموخته‌ ها، نتایج و پیشنهادات

خرید