همکار فایل

گزارش کارآموزی کارخانه سیمان

گزارش کارآموزی کارخانه سیمان

تعداد صفحات: 45
فرمت word

مقدمه. 1
فصل اول : آشنایی با محل کارآموزی.. 3
1-1- معرفی محل کارآموزی.. 4
1-2- تاریخچه تاسیس... 4
1-3- نمودار سازمانی و تشکیلات... 5
1-4- آشنایی با بعضی اصطلاحات... 6
1-4-1- سیمان. 6
1-4-2- مواد شیمیایی موجود در سیمان. 6
1-4-3- انواع سیمان پرتلند. 7
1-4-4- روش‌های ساخت سیمان. 8
1-5- محصولات تولیدی و خدماتی.. 9
1-6- شرح مختصری از فرایند تولید و خدمات... 9
فصل دوم: ارزیابی بخشهای مرتبط بارشته کارآموز. 11
2-1- موقعیت رشته کارآموز: 12
2-2- بررسی شرح وظایف کارآموز در شرکت: 12
2-2-1- اطلاعات پايه سيستم فروش سيمان. 12
2-3- فعالیت شرکت در واحد مالی.. 20
2-4- برنامه‌هاي مديريتي، پژوهشي، زيست محيطي و توسعه. 20
2-5- طرح‌هاي توسعه و برنامه‌هاي آينده شركت... 21
فصل سوم : آشنایی باشبکه. 22
3-1-Domain. 23
3-2- Active Directory. 24
3-3-Domain Control (DC) 24
3-4-  نحوه راه اندازي يك Domain Control 25
3-5- شبکه کردن 2 کامپیوتر از طریق کابل.. 29
3-5-1- کارت شبکه. 29
3-5-2- کابل کراس... 29
3-5-3- پیاده سازی در ویندوز. 30
3-5-4-  معایب و اشکالات... 32
3-6- خطا در شبکه های کامپیوتری.. 33
3-6-1- نویز حرارتی.. 33
3-6-2- شوکهای الکتریکی.. 33
3-6-3- نویز کیهانی.. 34
3-7- ساده ترین روش کشف خطا 34
3-8- چک سام (Checksum) چیست ؟. 35
3-9- کدهای کشف خطای CRC.. 37
3-10- نتیجه گیری.. 39
3-11- منابع  40

خرید