همکار فایل

پاورپوینت خلاصه حسابرسی

پاورپونت خلاصه حسابرسی (رشته حسابداری-مدیریت)

 تعداد اسلاید:282اسلاید
فرمت پاورپوینت(قابل ویرایش)

بخشی از عناوین پروژه:
نقش حسابرسی در اقتصاد کشور
انواع حسابرسی مستقل
انواع حسابرسی ازنظرزمان انجام کار
انواع حسابرسی از نظرشیوه انجام کار
انواع حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی
انواع رسیدگی ازنظردلیل ارجاع کار
مسئولیت قانونی حسابرسان
و .....

خرید