همکار فایل

پاورپوینت حسابداری مواد و بهای تمام شده

پاورپوینت حسابداری موادو بهای تمام شده آن  (رشته حسابداری-مدیریت)
تعداداسلاید:79 اسلاید
فرمت پاورپوینت(قابل ویرایش)
هدف کلی:
آشنایی با روند کنترل ورود (خرید )و خروج (مصرف) مواد و چگونگی تاثیر آن بر بهای تمام شده کالا در موسسات تولیدی

خرید