همکار فایل

سورس کامل ضبط صدای (sound Recorder) اندرویدی

سورس کامل ضبط صدای ا(sound Recorder) اندرویدی درمحیط برنامه نویسی ایکلیپساگر

میخواهید یک ضبط صدای اندرویدی بسازید حتما این پروژه رودانلود کنید.سورس کامل یک ضبط صدای ساده است که کافیست اون رو درمحیط ایکلیپس ایمپورت کنید و از سورس کدهاش استفاده کنید

خرید