همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی پرورش میوه جات

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی پرورش میوه جات 

تعداد صفحات: 15 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خـلاصــه طــرح

باغداري و  پرورش ميوه ( گردو ، شليل و هلو ) و محصولات زير درختي (‌يونجه )
ظرفيت : پانزده هكتار

محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق كشور
سرمايه گذاري كـل: 72/426 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 72/46 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 380 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: شش ماه
ميزان اشتغال زايي : هشت نفـر

خرید