همکار فایل

طرح توجیهی و کارافرینی پرورش گاو شیری50 راس

طرح توجیهی فنی,مالی و اقتصادی پرورش گاو شیری 50 راس

تعداد صفحات: 15 صفحه
فرمت:word( قابل ویرایش)

خـلاصــه طــرح
موضوع طرح :پرورش گاو شيري
ظرفيت : پنجاه راس
محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق كشور
سرمايه گذاري كـل: 74/1205 ميليون ريال
سهم آوردة متقاضي: 74/125 ميليون ريال
سهم تسهيلات: 1080 ميليون ريال
دورة بازگشـت سرمايه: 27 ماه
ميزان اشتغال زايي : 14 نفـر

خرید