همکار فایل

کارکردهای مناسب شهری

کارکردهای مناسب شهری فضاهای اصلی مورد نیاز کودکان از نظر روان شناسی
تعداد صفحات: 26
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

خنك سازي مكانيكي:

ساده‌ترين نوع اين دستگاه تبريد سيستمي است كه يك گاز مناسب سرد كننده، با فشار در يك مدار بسته به جريان مي‌آيد. اين دستگاه شامل: تقطير كننده، تبخير كننده، شير فشارشكن و كمپرسور مي‌باشد.

خرید